A tagsággal járó előnyök

mktudegy Tagság

A tagdíj elsősorban az éves konferencián való részvételt teszi lehetővé, és az adott akadémiai évre vonatkozik. Az egyesület tagjai havi rendszerességű hírlevél révén értesülhetnek az Egyesület híreíről, illetve a hazai közgazdaságtudományi, vagy rokon területen rendezett konferenciákról, szemináriumokról, tanulmány-, vagy könyvújdonságokról.
Ezen felül, a Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület tagjai 2008. évtől kedvezményesen fizethetnek elő a Közgazdasági Szemle és a Külgazdaság szakmai folyóiratokra. A 2008-as kedvezmények azokra is érvényesek, akik 2007-ben fizették be a tagsági díjukat.
A folyóiratok szerkesztői kérik, hogy aki kedvezményes előfizetést igényel, az lehetőleg az év elejéig jelezze ezt, és intézze el az előfizetést az alábbiak szerint.

Közgazdasági Szemle
A folyóirat 50%-os előfizetési kedvezményt ad, így az éves előfizetés egyesületünk tagjai részére a 2010-es évre 13.200 Ft. Az előfizetés módja:

  1. Az egyesületi tag küldjön egy e-mail-t a Közgazdasági Szemle szerkesztőjének, Sok Ödönnek (soko@econ.core.hu), hogy megrendeli a folyóiratot a 2008. évre, és adja meg nevét, címét és a kézbesítési helyet.
  2. Ezt követően utalja át az MKE Raiffeisen Banknál lévő bankszámlájára 12010611– 00156278 – 00100002 a kedvezményes előfizetési díjat, a megjegyzés rovatban feltüntetve a nevét és a Közgazdasági Szemlét.
    Külföldi tagjaink részére a Szemle nem vállal kedvezményes kézbesítést. Viszont ők fordulhatnak a Szemle szerkesztőjéhez, Sok Ödönhöz e-mailben (soko@econ.core.hu), aki ingyen lehetővé teszi nekik a Közgazdasági Szemle internetes olvasását, illetve letöltését a három hónapos embargós időszak nélkül.

Külgazdaság
A folyóirat 33%-os előfizetési kedvezményt ad, így az éves előfizetés egyesületünk tagjai részére a 2011-es évre 7.200 Ft. Az előfizetés módja:

  1. Az egyesületi tag küldjön egy e-mail-t a Külgazdaság szerkesztőségi tikárának, Rózsás Erikának (kulgazdasag@kopint-tarki.hu), hogy megrendeli a folyóiratot a 2008. évre, és adja meg nevét, címét és a kézbesítési helyet.
  2. Ezt követően utaljon át az Inter-Európa Banknál levő számlára 11100104-19659963-10000001 7.200 Ft-ot, a megjegyzés rovatban feltüntetve a nevét és aKülgazdaságot. Külföldi tagjaink részére a Külgazdaság nem vállal kedvezményes kézbesítést.