Kézdi Gábor Kiváló Fiatal Kutató Díj

A Kézdi Gábor Díj a szakpolitikai relevanciával bíró nemzetközi kutatási programot díjazza.

Olyan magyar kutató kaphatja meg, aki egy témában több kiemelkedő fontosságú tanulmánya révén elősegítette a szakpolitikai lehetőségek jobb megértését és alkalmazását bárhol a világban.
A díjra jelölhető minden olyan kutató, aki az adott naptári év konferenciájától számítva 10 éven belül szerezte meg a PhD fokozatát. Nőknél gyermekenként 1 évvel, férfiaknál gyermekenként fél évvel lehet kitolni a határidőt.

Kutatási fókuszú díj, amely nem életművet, hanem egy kutatási programot jutalmaz. Az elvárás 2-3 megjelent vagy közlésre elfogadott top nemzetközi folyóirat cikk. Nincs tematikai megkötés, de szükséges, hogy legyen szakpolitikai relevancia (nem kell magyar vonatkozásának lennie). A jelöléshez leadott indokolásnak tartalmaznia kell a fentebbi elemeket.

Két évente adjuk ki (először várhatóan 2024-ben), és egy ember kaphatja. Adott esetben valaki akár többször is megkaphatja, de ez csak nagyon kivételes esetben várható.

Döntőbizottság
A díjat egy 4 fős bizottság ítéli oda
● A tagokat az MKE elnöksége jelöli.
● A jelölő szervezet törekszik arra, hogy Kézdi Gábor korábbi magyar munkahelyeiről (KTI, CEU, Corvinus) egy-egy tag képviselve legyen, a bizottság egyik tagja az MKE elnökségéből jön.
● A tagság 4 évre szól (max 2 díjazott jelölésére). (Az elnökségi tag cserélődik 2 évente)
● A döntés többségi szavazással születik. – Szavazategyenlőség esetén az MKE elnök is szavaz.

Jelölési folyamat
Minden MKE tag jelölhet a díjra egy 100 szavas indoklás mellett, április 30-ig. Ennek célja, hogy a tagságot bevonja és a díjat népszerűsítse. A döntőbizottság ebből választ június 15-ig. A díjátadás az MKE éves konferenciája alatt történik, a díjazottat felkérjük, hogy egy plenáris előadás keretében mutassa be a díjazott kutatási programot, annak szakpolitikai relevanciáját, (potenciális) alkalmazási területeit.

Ki kaphatja?
A díjat olyan kutató kaphatja, aki a díjátadás időpontjától számítva 10 éven belül szerezte meg a PhD fokozatát és aki magát magyarnak is vallja. Az előadás lehetőleg magyar nyelven hangozzon el.

Összeférhetetlenség
● Bizottság tagjai
● MKE elnökségi tagjai

A Bizottság tagjai
2024: Adamecz Anna, Békés Gábor, Chikán Attila és Kertesi Gábor