Magyar kifejezés

komparatív előny

definíció
forrás
Cooter - Ulen: Jog és közgazdaságtanMankiw-Glosszárium
szófaj
témakör
Kontextus
Szinoníma
Angol kifejezés
Kontextus
Értékelés
Loading...