A Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület állásfoglalása

rlieli Kiemelt hír

A Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület célja a magyar közgazdasági kutatások támogatása és a kutatási eredményekről szóló szakmai diskurzus kereteinek a megteremtése. Az Egyesület törekszik továbbá a korszerű közgazdaságtudomány szemléletének és értékeinek közvetítésére, a gondolatok és érvek szabad kifejtésére. Az Egyesület mindezek érdekében kiemelt hangsúlyt helyez arra, hogy a külföldön tanuló és dolgozó magyar közgazdászok szakmai kapcsolatot tartsanak fenn hazai kollégáikkal, a hazai kutatók pedig ösztönzést és támogatást kapjanak ahhoz, hogy nemzetközi mércével mérve is értékes eredményeket érjenek el.

Az Egyesület fentebb ismertetett céljainak teljesüléséhez alapvetően járul hozzá a Közép-európai Egyetem (CEU) oktatói és kutatói munkája. A mai magyar közgazdaságtudomány nemzetközi elismertsége nagymértékben köszönhető a CEU tevékenységének. A CEU külföldről hazatért kutatói, illetve a CEU-n mester és doktori fokozatot szerzett diákjaik nélkül a hazai közgazdasági szakmai élet sokkal szegényebb lenne. A CEU-n végzett diákok jelentős része hazai egyetemeken, kutató- és közintézményekben helyezkedik el. A CEU tanárai együtt dolgoznak a többi hazai kutatóval, magyarországi konferenciákon adnak elő, tudásuk és tapasztalatuk Magyarországon hasznosul. A CEU anyagi lehetőségei, nemzetközi kapcsolatai, és a mindenkori politikai befolyástól vett függetlensége azok a tényezők, amelyek lehetővé tették a kiváló kutatók és diákok itthon tartását, illetve hazahívását.

A Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület alapvető fontosságúnak tartja, hogy a Közép-európai Egyetem Magyarországon folytassa tevékenységét. A CEU budapesti működése a magyar tudományos élet, és ebből következőleg Magyarország első rendű érdeke. Mindezek alapján azt várjuk, hogy a Közép-európai Egyetem budapesti működését a jogszabályi környezet továbbra is biztosítsa.

A Magyar Közgazdaságtudományi Egyesült nevében:

az Egyesület Elnöksége