A magyar bankrendszer strukturális átalakulása (MTA KRTK KTI)

mktud1 Hírek

Király Júlia
IBS és MTA KRTK KTI
A magyar bankrendszer strukturális átalakulása

http://econ.core.hu/file/download/kiraly/160204.pdf
http://econ.core.hu/esemeny/szem.html